Ogłoszenia dotyczące witryny

Literatura on-line

 
Picture of Katarzyna Byrka-Kita
Literatura on-line
by Katarzyna Byrka-Kita - Monday, 20 April 2020, 9:28 AM
 

Drodzy Studenci,

Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego, zakupiła dla nas literaturę on-line. Wybranych zostało 781 tytułów!!! W załączniku przesyłam wykaz tytułów zakupionych na potrzeby naszej uczelni, kolumny można filtrować w wybranych kategoriach, podkategoriach. Kody PIN zdalnego dostępu na rok 2020 (od 15.04.2020 do 14.04.2021)  z komputerów domowych, czytników i telefonów można otrzymać mailowo, wysyłając prośbę o  PIN na adres Wypożyczalni BG US: info@bg.szczecin.pl lub telefonicznie pod nr 91 444 24 05 (pn.-pt. 8.00-14.00). Prawo do otrzymania pin-u posiada każdy pracownik oraz student Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Podczas wykonywania zgłoszenia student jest zobowiązany do podania swojego numeru legitymacji (13 cyfrowego).
Nie ma konieczności zapisywania się do Biblioteki, choć warto posiadać konto w przypadku chęci korzystania z innych bibliotecznych zasobów online.

KBK