Ogłoszenia dotyczące witryny

Zaliczenie semestru

 
Obraz Marcin Pawlak
Zaliczenie semestru
Napisane przez: Marcin Pawlak (poniedziałek, 15 czerwca 2020, 18:31)
 

W tym semestrze odstępujemy od uzyskiwania wpisów z zaliczeń i egzaminów na kartach egzaminacyjnych i w indeksach. 
Zaliczenie semestru nastąpi wyłącznie na podstawie ocen wprowadzonych przez wykładowców do protokołów w systemie Egeria Edukacja.

Zob. więcej na https://dos.usz.edu.pl/