Ogłoszenia dotyczące witryny

Zaliczenie semestru

 
Picture of Marcin Pawlak
Zaliczenie semestru
by Marcin Pawlak - Monday, 15 June 2020, 6:31 PM
 

W tym semestrze odstępujemy od uzyskiwania wpisów z zaliczeń i egzaminów na kartach egzaminacyjnych i w indeksach. 
Zaliczenie semestru nastąpi wyłącznie na podstawie ocen wprowadzonych przez wykładowców do protokołów w systemie Egeria Edukacja.

Zob. więcej na https://dos.usz.edu.pl/