Ogłoszenia dotyczące witryny

Zaliczenie semestru

 
Фото Pawlak Marcin
Zaliczenie semestru
Pawlak Marcin - Monday 15 June 2020 18:31 PM
 

W tym semestrze odstępujemy od uzyskiwania wpisów z zaliczeń i egzaminów na kartach egzaminacyjnych i w indeksach. 
Zaliczenie semestru nastąpi wyłącznie na podstawie ocen wprowadzonych przez wykładowców do protokołów w systemie Egeria Edukacja.

Zob. więcej na https://dos.usz.edu.pl/